Inschrijven en Lidgeld

Wie zijn kind voor de eerste keer inschrijft, komt best even tot aan de lokalen om alle gegevens door te geven aan de leiding. 

Het lidgeld telt 35 euro.

Gegevens die je zeker moet meedelen aan de leiding:

  • Naam en voornaam van je kind

  • Geboortedatum en domicilieadres van je kind

  • Contact gegevens ouder(s) (GSM & Email)

Afhankelijk van de groep van uw kind, zal er een avond georganiseerd worden waarop u een praatje kan komen maken met de leiding en andere ouders, en het lidgeld cash kan betalen. Indien u hier niet aanwezig kan zijn, kan het lidgeld kan ook op een andere zondag cash betaald worden, kan de leiding hiervoor langskomen of kan het gewoon worden overgeschreven op ons rekeningnummer BE79 7310 1443 9433. De deadline voor het lidgeld ligt telkens op de derde week van November. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen tijdig verzekerd is door Chiro Nationaal